วิธัทำบุญให้เทวดาประจำตัว

อยากดวงดี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ต้องรู้จัก วิธีทำบุญให้เทวดาประจำตัว

เสริมดวงชะตาให้กับตัวเอง ด้วยการทำตาม วิธีทำบุญให้เทวดาประจำตัว เคยได้ยินกันไหมว่า เวลาที่คนเราเกิดมา มักจะมีเทวดาประจำตัวคอยคุ้มครองเราอยู่เสมอ แต่ด้วยความที่ท่านอยู่กับเราตลอดเวลา ทำให้บางครั้งเราก็เผลอหลงลืมท่านไปบ้าง ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ ก่อนจะไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นบ้าง วันนี้ Ruaylotto เลยนำเอาวิธีบูชาเทวดาประจำตัวของเรามาให้ได้ติดตามกัน เพื่อที่ว่าต่อไปนี้จะได้ไม่ลืมทำบุญกับท่าน

เทวดาประจำตัว

เทวดาประจำวันเกิด

ทุกคนที่เกิดมา ย่อมมีเทวดารักษาคุ้มครองอยู่เสมอ เทวดาแต่ละองค์นั้น มีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกัน และแตกต่างกันออกไปตามวันต่าง ๆ โดยเทวดาเหล่านี้ จะช่วยปกปักษ์รักษา และดูแลดวงชะตาของเราให้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งมีชื่อเรียกดังต่อไปนี้

  • เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ มีนามว่า ระวิเทพ (พระอาทิตย์)
  • เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันจันทร์ มีนามว่า จันทะเทพ (พระจันทร์)
  • เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอังคาร มีนามว่า ภุมมเทพ (พระอังคาร)
  • เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) มีนามว่า วุธะเทพ (พระพุธ)
  • เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) มีนามว่า อะสุรินทะราหูเทพ (พระราหู)
  • เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพฤหัส มีนามว่า คะรุเทพ (พระ พฤหัส ,พระครุ)
  • เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันศุกร์ มีนามว่า สุกกะเทพ (พระศุกร์)
  • เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันเสาร์ มีนามว่า สุระเทพ (พระเสาร์)
เทวดาประจำวันต่าง ๆ

วิธีทำบุญให้เทวดาประจำตัว

1. รักษาศีล

สิ่งที่ต้องทำเลยเป็นอย่างแรก คือ การรักษาศีล ควรรักษาได้อย่างต่ำศีล 5 แต่ถ้าจะให้ดี ควรรักษาศีล 8 ให้ได้ ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการเบื้องต้น ในการชำระล้างจิตใจของเราให้สะอาด บริสุทธิ์ ไม่มัวหมอง ไม่เต็มไปด้วยกิเลศ ตัณหา ซึ่ง อานิสงส์ของการรักษาศีลนั้นจะทำให้ชีวิตเจอแต่ความสุขสงบ

ศีล 5 ประกอบด้วยอะไรบ้าง

1. ห้ามฆ่าสัตว์ 2. ห้ามลักทรัพย์ 3. ห้ามผิดลูกเมียผู้อื่น 4. ห้ามพูดเท็จ 5. ห้ามดื่มสุรา และของมึนเมา

ศีล 8 ได้แก่อะไรบ้าง

เพิ่มมาจากศีล 5 จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ 1. ไม่บริโภคอาหารในยามวิกาล 2. ไม่สวมเครื่องประดับตกแต่งหรือทาเครื่องหอมทุกชนิด 3. เว้นจากการนอนที่สูง

แม่ชี หรือคนบวชชีพราหมณ์ ถือศีลกี่ข้อ

แม่ชี หรือคนบวชชีพราหมณ์ ถือศีล 8 และจะรับประทานอาหารเพียงแค่ 2 มื้อ เช่นเดียวกับพระสงฆ์

2. ปฏิบัติสมาธิ วิธีทำบุญให้เทวดาประจำตัว

วิธีที่เรามักทำกันเป็นประจำเพื่อให้เราสามารถสงบจิตสงบใจ มีสติตลอดเวลาได้ นั่นก็คือ การนั่งสมาธิ หลังจากสวดมนต์ไหว้พระ เราควรนั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อย 5 นาทีขึ้นไป เพื่อเป็นการทำจิตใจให้สงบลง ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อหาจุดบกพร่อง และสามารถมองเห็นโลกได้กว้างขึ้น โดยปราศจากอคติ

3. คิดและพูดในสิ่งที่ดี

คำพูดที่กลั่นมาจากสมองและจิตใจ เป็นคำพูดที่ดีที่สุด มีหลายครั้งที่เรามักจะพูดออกมาตามที่ใจต้องการเสมอ โดยไม่นึกถึงผลกระทบที่จะตามมา ลองใจเย็นลง เวลาที่จะพูดอะไร แล้วก็คิดก่อนที่จะพูดมันออกมา เพราะเมื่อพูดออกมาแล้ว เราไม่สามารถลบคำพูดนั้นออกไปได้อีก

คนอุ้มนก

4. ช่วยเหลือสัตว์โลกและเพื่อนมนุษย์

การช่วยเหลือผู้อื่น ถือเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่ง เราไม่จำเป็นต้องไปวัด เพื่อไปตักบาตรทำบุญกับพระเท่านั้น เราสามารถทำบุญได้ด้วยการแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ กับเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์โลก เพียงเท่านี้ก็ทำให้เราสุขกายสบายใจแล้ว

5. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

เกิดมาเป็นชาวพุทธทั้งที ต้องทำเรื่องดี ๆ ให้แก่ศาสนาของตน ทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า การนำคำสอนของท่านไปใช้ ทำทาน บริจาคสิ่งของ บริจาคเงิน เพื่อให้ศาสนาคงอยู่ คงคุณงามความดีเหล่านี้ไว้

6. ดูแลบุพการี ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง

และสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือการดูแลผู้มีพระคุณของเรา ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ญาติพี่น้องที่เลี้ยงดูเรามา ครูบาอาจารย์ หรือผู้มีพระคุณคนอื่น ๆ ที่ทำให้เราเติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพ เติบโตมาเป็นคนดี เมื่อเขาแก่ตัวไป หรือได้รับความลำบาก หากเราช่วยได้ ก็ควรยื่นมือไปช่วยด้วยความเต็มใจ ถือเป็นการตอบแทน

หญิงสาวคุยกับคนแก่

รวมบทสวดบูชาเทวดาประจำตัว วิธีทำบุญให้เทวดาประจำตัว

คาถาขอขมาเทวดาประจำตัว

ตั้งนะโม 3 จบ

“อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ”

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป

จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

คนพนมมือ

คาถาบูชาเทวดาประจำตัว

หลังจากทำบุญตักบาตร ให้ไป กรวดน้ำ แล้วตั้งจิตอธิษฐาน อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่าน ด้วยประโยคอุทิศบุญว่า…

“อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา”

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข เมื่อทำการเชื่อมบุญให้เทวดาได้รับบุญนั้นไปแล้ว เทวดาก็จะมีความรู้จักกับผู้ที่ทำบุญอุทิศไปให้ เวลาที่เราเกิดเรื่องราวเดือดร้อนในทางใดก็ตาม ท่านก็จะมาช่วยเราได้อย่างแน่นอน ถ้าอยากพิสูจน์ว่า จะพบกับประสบการณ์ของการอวยพรให้คุณของเทวดาเหล่านั้น เราต้องทำเหตุให้ถูกตรงกับผลด้วย

ภาพเทวดาในผนังโบสถ์

สรุป วิธีทำบุญให้เทวดาประจำตัว

ฝากถึงชาว Ruay ทุกท่าน เกิดมาเป็นคนมีบุญทั้งที ต้องบูชาเหล่าเทวดาที่คอยคุ้มครองเราด้วยซึ่ง วิธีทำบุญให้เทวดาประจำตัว ทำได้ง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ทุกวัน เทวดาประจำตัว เป็นหนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเราอยู่ในทุกหนทุกแห่ง แต่เรากลับไม่เคยสังเกต ก่อนที่จะไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ ทพองค์อื่น เราควรที่จะเริ่มจากการบูชาเทวดาประจำตัวของเราก่อน ด้วย การสวดมนต์อัญเชิญเทวดา ทำแต่สิ่งดี ๆ เพื่อทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้อย่างราบรื่นด้วยดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest
Share on vk
VK

Top ฮิตติดกระแส

มาใหม่วันนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ