ปักหมุด 10 วัดถ่ายรูปสวย ใกล้กรุงเทพฯ ไหว้พระ ทำบุญ

ตะลุย วัดถ่ายรูปสวย ใกล้กรุงเทพฯ! ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะ วัดวาอารามที่สวยงาม จนเป็นที่เลื่องชื่อไปทั่วทั้งโลก ยิ่งสมัยนี้ เราก็ต้องมีรูปสวยๆ ไว้ถ่ายอวดลงโซเชียลใช่ไหมล่ะคะ? งานนี้ก็ต้องส่องหาวัดสวยๆ ไว้ถ่ายรูปแล้ว ครั้งนี้ แอดมินได้ทำการรวบรวม วัดถ่ายรูปสวย ไว้ให้ทุกท่านทั้งหมด 10 วัดกันเลยทีเดียว ไปเลือกชม เลือกเที่ยว กันได้เลยค่ะ

วัดถ่ายรูปสวย

10 วัดถ่ายรูปสวย

1.วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)

วัดแจ้ง

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เดิมมีชื่อว่า วัดมะกอกนอก มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น นั่นก็คือ พระปรางค์วัดอรุณฯ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระปรางค์สถาปัตยกรรมไทย สูงจากฐานถึงยอด 81.85 เมตร และยังมีพระปรางค์ประธาน และปรางค์รองอีก 4 ปรางค์

วัดแจ้ง

ที่อยู่ : 158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

เวลาทำการ : 08.00 – 18.00 น.

การเดินทาง : MRT สถานีอิสรภาพ แล้วต่ออีกประมาณ 900 เมตร หรือ 10 นาที

2.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วัดโพธิ์
Pho temple in Bangkok city, this image can use for Thailand, grand palace, travel in Bangkok and Asia concept.

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัดโพธิ์ หนึ่งในวันที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ความโดดเด่นของที่นี่ก็คือ พระนอนที่ใหญ่อันดับ 3 ของประเทศไทย กับความยาวกว่า 150 ฟุต และมีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวน 99 องค์

วัดโพธิ์

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เวลาทำการ : 08.30 – 17.30 น.

การเดินทาง : MRT สถานีสนามไชย ประตูทางออกที่ 1 แล้วต้ออีกประมาณ 350 เมตร หรือ 4 นาที

3.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธ
ขอบคุณภาพจาก Natowatt

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นวัดประจำราชกาลที่ 5 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก สำหรับพระอัครมเหสีพระราชเทวี และเจ้าจอมพระสนมเอกของพระองค์ ความพิเศษของวัดแห่งนี้ ก็คือ ตัววัดตั้งอยู่บนกำแพงรอบวัดถึง 8 ด้าน และยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ อีกด้วย

วัดราชบพิธ
ขอบคุณภาพจาก Natowatt

ที่อยู่ : 2 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เวลาทำการ : 06.00 – 18.00 น.

การเดินทาง : สามารถเลือกลง MRT ได้ 2 สถานี คือ สถานีสามยอด ประตูทางออกที่ 3 และ สถานีสนามไชย ประตูทางออกที่ 2 ทั้งสองสถานีสามารถเดินต่อไปอีกประมาณ 550 เมตร หรือ 7 นาที

4.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วัดเบญจมบพิตร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เดิมมีชื่อว่า วัดแหลม หรือ วัดไทร มีความหมายว่า “วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5” มีสถานที่สำคัญต่างๆ อย่างศาลาสี่สมเด็จ หอระฆังบวรวงศ์ พระที่นั่งทรงธรรม พระที่นั่งผนวช พระวิหารสมเด็จ ศาลาอุรุพงศ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ออกแบบโดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

วัดเบญจมบพิตร

ที่อยู่ : 69 ถนนพระรามที่ 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เวลาทำการ : 08.30 – 17.30 น.

การเดินทาง : BTS สถานีอารีย์ ทางออกประตูที่ 3 แล้วต่อวินมอเตอร์ไซต์ 50 บาท ก็จะถึงตัววัดเลย

5.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วัดพระแก้ว

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรารู้จักกันทั่วไปในนาม วัดพระแก้ว ได้ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ 1 เรียกได้ว่า เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะ เป็นที่นิยมทั้งกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายในวัดมี พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่น่าเคารพบูชาของคนไทยอีกด้วย

วัดพระแก้ว

ที่อยู่ : ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เวลาทำการ : 08.30 – 15.30 น.

การเดินทาง : MRT สถานีสนามไชย ประตูทางออกที่ 1 แล้วต่ออีกประมาณ 900 เมตร หรือ 11 นาที

6. วัดเทพธิดารามวรวิหาร

วัดเทพธิดา
ขอบคุณภาพจาก Woody Food Travel

วัดเทพธิดารามวรวิหาร เดิมชื่อว่า วัดบ้านพระยาไกรสวนหลวง สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแก่พระราชธิดาองค์ใหญ่ในรัชกาลที่ 3 ตัววัดได้ถูกสร้างขึ้นโดยช่างชาวจีน ศิลปะและความเชื่อจึงเป็นแบบจีน ภายใน มีพระประธาน คือ พระพุทธเทววิลาส (หลวงพ่อขาว) สลักด้วยศิลาขาวบริสุทธิ์ ปางมารวิชัย

วัดเทพธิดา
ขอบคุณภาพจาก EDTGUIDE

ที่อยู่ : 42 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เวลาทำการ : 08:00 – 17:00 น.

การเดินทาง : MRT สถานีสามยอด แล้วเดินต่ออีกประมาณ 850 เมตร หรือ 11 นาที

7.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)

ภูเขาทอง

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า ภูเขาทอง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่ยังไม่ทันเสร็จ รัชกาลที่ 4 ก็ให้เปลี่ยนเป็นแบบภูเขา ก่อตั้งเจดีย์สีทองไว้บนยอด จนถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ เลยก็ว่าได้ค่ะ ใครที่อยากขึ้นไปชม ต้องเดินขึ้นบันไดถึง 300 ขั้น แต่จะได้เห็นวิวแบบ 360 องศาแน่นอน ทุกๆ ปี จะมีการจัด งานภูเขาทอง ซึ่งตรงกับช่วงวันลอยกระทง มีการจัดงานตลอด 10 วัน 10 คืน

ภูเขาทอง

ที่อยู่ : 344 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

เวลาทำการ : 08.00 – 19.00 น.

การเดินทาง : MRT สถานีสามยอด แล้วเดินต่อมาประมาณ 1.3 กิโลเมตร หรือ ต่อรถเมล์สาย 8, 37, 48 หรือจะต่อรถตุ๊กๆ ไปก็ได้ อีกทางคือ BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ แล้วต่อรถเมล์สาย 47 หรือ 48 ก็ได้เช่นกัน

8.วัดยานนาวา

ขอบคุณภาพจาก Pantip

วัดยานนาวา เดิมทีมีชื่อว่า วัดคอกควาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมา ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ตัววัด และ สร้างเรือสำเภาพระเจดีย์ แทนพระสถูปเจดีย์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นเรือสำเภาของจริง ที่กำลังจะหมดไปจากประเทศไทย ในสำเภายานนาวา มีพระเจดีย์อยู่ 2 องค์ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงภาพจิตกรรมกระทงขนาดใหญ่จากพระราชพิธีลอยพระประทีป และ โถยาคู ตามสมัยรัชกาลที่ 3

ขอบคุณภาพจาก Pantip

ที่อยู่ : 40 ถนน เจริญกรุง แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เวลาทำการ : 08:30 – 22:00 น.

การเดินทาง : BTS สถานีสะพานตากสิน ประตูทางออกที่ 3 และ 4 เลี้ยวขวาตรงแยก เดินตรงมาเรื่อยๆ  ประมาณ 5 นาที ก็จะถึงวัด

9.วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดา

วัดราชนัดดารามวรวิหาร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อฉลองพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี โดยมีเจ้าพระยายมราช (บุนนาค ยมนาค) เป็นผู้ออกแบบแผนผังการสร้างวัด ภายในพระอุโบสถมี พระพุทธเสฏฐตมมุนินทร์ แปลว่า พระพุทธองค์ผู้ทรงประเสริฐสูงสุดยิ่งใหญ่เหนือกว่าพระมุนีใดในโลก และ จิตรกรรมฝาพนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ

วัดราชนัดดา

ที่อยู่ : 2 ถนนมหาไชย แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น.

การเดินทาง : MRT สถานีสามยอด ประตูทางออกที่ 1 แล้วต่ออีกประมาณ 1 กิโลเมตร หรือ 11 นาที

10.วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศ
ขอบคุณภาพจาก Thanyapisit570110230

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ชื่อเดิมคือ วัดใหม่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน พระอารามนี้ เคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นวัดที่ รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช ณ อีกด้วย

วัดบวรนิเวศ
ขอบคุณภาพจาก MTHAI

ที่อยู่ : 248 ถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เวลาทำการ : 06.00 – 18.00 น.

การเดินทาง : BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ จากนั้น ต่อรถเมล์สาย 15 หรือ 47 ลงแยกคอกวัว แล้วเดินเข้าถนนตะนาว (ฝั่งที่ไปถนนข้าวสาร) เดินเข้าไปอีกไม่ไกล

วัดถ่ายรูปสวย

สรุป

ผ่านไปกับ 10 วัดถ่ายรูปสวย ใกล้กรุงเทพฯ กันแล้วนะคะทุกคน และนอกจาก 10 วัดที่แอดมินได้บอกไป ยังมีวัดอีกมากมายที่สวยงาม รอให้ทุกท่านได้ไปเยี่ยมชมเช่นกัน หากแอดมินเจอวัดที่ไหนดีๆ ศักดิ์สิทธิ์ มีเลขเด็ด เลขดัง ให้ตาม เดี๋ยวแอดมินจะเอามาบอกทุกท่านแน่นอนค่ะ สำหรับบทความนี้ ก็ขอเอาใจหนุ่มๆ สาวๆ ตากล้อง หรือ นายแบบ นางแบบ ทั้งหลายก่อนนะคะ หวังว่าจะถูกใจทุกท่านนะคะ

หากอยากได้สูตร หรือ ติดตามผลหวยย้อนหลัง หรือว่าจะเป็นบทความดีๆ เกี่ยวกับเลขเด็ด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทั้ง หวยไทย หวยรัฐบาล หวยฮานอย หวยลาว ก็อย่าลืมเข้ามาที่เว็บ Ruaylotto หรือ Ruay 365 ของเราได้ มาเจอกันกับพวกเรา แหล่งรวบรวมเลขเด็ด หวยซอง สำนักหวยดัง ได้ในทุกวัน ขอให้ทุกท่านถูกรางวัลกันเยอะๆ นะคะ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest
Share on vk
VK

Top ฮิตติดกระแส

มาใหม่วันนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ