5 เครื่องรางในการสอบ พกไว้ จะโชคดีในทุกๆ สนามสอบ

อ่านหนังสือสอบมาก็เยอะ แต่จะมั่นใจกว่าเดิม ถ้ามี เครื่องรางในการสอบ พกไว้เป็นกำลังใจตอนสอบ หลายคนที่กำลังจะมีสอบ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือ วัยทำงาน ก็ตาม เรื่องสอบถือเป็นเรื่องใหญ่ ไม่มีใครอยากสอบตกหรือได้คะแนนน้อย เรียกความมั่นใจให้กับตัวเอง ด้วยการพกเครื่องรางสำหรับการสอบ งานนี้ Ruay รับรองว่า อุ่นใจ หายห่วงอย่างแน่นอน

คนนนั่งทำงาน

5 เครื่องรางในการสอบ พกไว้สอบผ่านแน่นอน

เหรียญรัชกาลที่ 5

เหรียญรัชกาลที่ 5

เหรียญรัชกาลที่ 5 ถือเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาเหรียญที่ระลึกของพระมหากษัตริย์ในอดีต ด้วยเหตุที่ว่า “ผู้ที่นำไปใช้ สามารถได้คุณประโยชน์นานัปการ”  แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือ ท่านเป็นผู้ ประกาศเลิกทาส ให้พลเมืองมีสิทธิเสรีภาพเสมอกัน แม้ไม่ต้องปลุกเสก ก็มีคุณแก่ผู้บูชาแล้ว เป็นพลังมงคล ยิ่งใครอยากสอบชิงทุน ยิ่งต้องบูชาท่านเป็นพิเศษ

  • วิธีบูชา

จุดธูปบูชาครั้งแรก ให้จุด 16 ดอก ครั้งต่อไป ค่อยจุดธูป 9 ดอก หรือ 5 ดอก จากนั้น ให้ท่องคาถาบูชา (ตั้งจิตอธิษฐาน)

คาถาบูชารัชกาลที่ 5

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (ท่อง 3 จบ)

“พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ” (ท่อง 3 จบ)

เหรียญพ่อขุนรามคำแหง

เหรียญพ่อขุนรามคำแหง

สำหรับใครที่ชื่นชอบการเรียนภาษาไทย ไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก ‘พ่อขุนรามคำแหง’ ทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมา ให้พวกเราได้ใช้กันในปัจจุบัน และยังเป็นกษัตริย์องค์แรกของไทย ที่ได้รับการยกย่องเป็น “มหาราช” เพราะถือเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมือง และยังเป็นผู้นำทางด้านความรู้ ด้านสติปัญญา ใครอยากให้ท่านช่วยในเรื่องการเรียน ต้องบูชาเหรียญพ่อขุนรามคำแหง

พ่อขุนรามคำแหง เป็นกษตริย์องค์ที่เท่าไหร่ของสุโขทัย

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หรือ พญาร่วง เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วง แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย

อาณาจักรสุโขทัย มีกษัตริย์ทั้งหมดกี่องค์

3 พระองค์ ได้แก่ พ่อขุนบางกลางหาว พ่อขุนรามคำแหง และพระมหาธรรมราชาที่ 4

พ่อขุนผาเมือง มีความสำคัญกับสุโขทัยอย่างไร

พ่อขุนผาเมือง หรือ พญาผาเมือง เป็นเจ้าเมืองราด พระองค์ร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาว ขับไล่ขอมที่ก่อการจลาจลวุ่นวายให้ออกไปจากเมืองสุโขทัย และพระองค์ไม่ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์สุโขทัยต่อจากพระราชบิดา แต่ให้พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองราชย์แทน

  • คาถาบูชาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่อง “พะยะเก มะพะยะ” (ท่อง 5 จบ)

คำอธิษฐาน

ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า…(ชื่อ – นามสกุล)… ขอตั้งจิตอุทิศบุญกุศลที่ข้าพระพุทธเจ้าสร้างข้ามชาติข้ามภพ ขอบุญกุศลนั้นถวายเป็นราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณขององค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชตลอดจนดวงพระวิญญาณของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ แม่นางเสือง มหาราชินีพระราชบิดาพระราชมารดา ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงพระร่วงเจ้าทุกพระองค์ ขอพระองค์จงแผ่พระบารมีประธานพระพรให้ข้าพเจ้าตลอดจนสาธุชนผู้ประกอบกุศลวัตร เปล่งวาจาอันใดจงมีสติปัญญาใช้ภาษาแห่งพระองค์ คือภาษาไทย จงมีความเจริญรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ก้าวหน้า คิดอ่านเขียนเรียนศึกษาจงมีปัญญาเฉลียวฉลาดสว่างไสวด้วยพุทธธรรมน้อมนำให้เกิดบังเกิดความสุขความเจริญ ข้าพระพุทธเจ้าจะพูดคำอันใดที่เป็นมงคลภายใต้กรอบศีลกรอบธรรมขอให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่รักแก่มนุษย์และแก่เทพยดาทั้งหลาย ขอการมงคลนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าตลอดจนสาธุชนทั้งหลาย แฟนรายการคุยโขมงข่าวเช้า ร่วมด้วยทุกประการตั้งแต่บัดนี้สืบไปเมื่อหน้าด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

เหรียญพระแม่สุรัสวดี เครื่องรางในการสอบ

เหรียญพระแม่สุรัสวดี

หากพูดถึง เทพผู้สร้างโลก ทุกคนย่อมนึกถึง พระพรหม แน่นอน ท่านมีพระชายาเอก คือ พระแม่สุรัสวดี หรือ พระแม่สรัสวดีพระเทวี หนึ่งในตรีศักติที่เป็นพระแม่แห่งวาจา และ เป็นพระแม่แห่งศิลปะวิทยาการ หากใครบูชาพระแม่สรัสวดีอยู่เป็นเนืองนิตย์ จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอันล้ำเลิศ เป็นผู้ที่มีวาทศิลป์ และ เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องวิทยาการทั้งปวง Ruay ขอแนะนำให้กับผู้ที่เรียนหรือสอบทาง สายวิชาที่ต้องใช้ภาษา ใช้การพูดเจรจา

  • คาถาบูชาพระแม่สรัสวดี

(ก่อนการสวดบูชา จะต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ)

โอม ชยะ ศรี สรัสวตี มาตา…โอม ศรี สรัสวตี นะมะห์…โอม ศรี สรัสวตี ยะนะมะฮา…โอม ศรี มหาสรัสวตี เจ นะมะฮา…โอม สรัสวตี นามะ สตุภะยัม

วารเด กามรูปานี

วิทยา อาราม ภาม

การิชยามิ สิทธิ ภาวะตุ เม ซาดา

คำแปล : โอม พระแม่สรัสวดีเทวีผู้สูงศักดิ์

ข้าพเจ้าขอศิโรราบแด่พระองค์ และจะถ่อมตนอยู่เสมอ

พระองค์คือผู้ประทานทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนา

ข้าพเจ้าจะร่ำเรียน ค้นคว้าสรรพความรู้จากท่าน

และขอพระองค์ประทานพรให้เกิดความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

– โองการพินทุ นาถัง อุปปันนัง

สรัสวดี มะเตโต มหาเทโว ราชคาถา

– โอม ไจยตี ไจยปารตี สรัสวตี ไจยเดวี

ไจยตี อามิตาวรตายินี สุรนารามุนี

จันเสวีไจย สตาวาดินี ชยามพาวี

วีณาวาดินี อัมพา ปัทมาปะรีเย

ปรเมศวารี อิกาตุมาฮาราฮีนา อวลัมปา

– โอม สุรัสวดี อิตถีเมตตัญจะ เทวะปัญจะเร ภะวันตุเม

ทุติยัมปิ สุรัสวดี อิตถีเมตตัญจะ เทวะปัญจะเร ภะวันตุเม

ตะติยัมปิ สุรัสวดี อิตถีเมตตัญจะ เทวะปัญจะเร ภะวันตุเม

คฑาสมปรารถนา (ยู่อี่)

คฑาสมปรารถนา (ยู่อี่)

คฑาสมปรารถนา หรือ ยู่อี่ เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ เป็นเครื่องยศชั้นสูง คฑา เป็นรูปทรงแป้น งอๆ คล้ายกับหัวของเห็ดหลินจือ ที่ชาวจีนเชื่อว่า เป็นยาสมุนไพรชั้นดี ช่วยให้อายุยืนยาวเหมือนกับเต่า ใครกิน จะเป็นอมตะ อีกนัยหนึ่ง ยู่อี่ แปลว่า สมปรารถนา คฑายู่อี่ เป็นของวิเศษที่ พระโพธิสัตว์ และ เทพ ฮก ลก ซิ่ว ถืออยู่ ซึ่ง ฮก แปลว่า ความสุข เป็นความสุขที่เกิดจากการสมปรารถนา ช่วยในการส่งเสริมให้สมหวังในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องการสอบแข่งขัน จะมีคะแนนสอบที่โดดเด่นกว่าใครเพื่อน

  • วิธีการบูชาเทพ ฮก ลก ซิ่ว
  1. ควรบูชาทั้ง 3 องค์ ไม่ควรเจาะจงบูชาองค์ใดองค์หนึ่ง
  2. หันหน้ารูปปั้นเข้าสู่ตัวบ้าน
  3. ควรบูชาขนมหวานเเละเหล้าหวาน

วัชระ (กิมกังซู่)

วัชระ (กิมกังซู่)

มีต้นกำเนิดมาจากประเทศในแถบธิเบต – ภูฏาน มีอำนาจในการสะกดสิ่งชั่วร้าย ขจัดความทุกข์และความอัปมงคลให้หมดไป ช่วยคุ้มครองคนที่บูชาจากภัยอันตราย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตาม ไม่ว่าทำอะไร ก็จะประสบความสำเร็จด้วยดี โดยปราศจากอุปสรรคทั้งปวง ส่งเสริมบารมีและความเป็นสิริมงคล ซึ่ง วัชระ หรือ กิมกังซู่ มีความหมายว่า ‘สายฟ้า’ หรือ ‘เพชร’ มีลักษณะคล้ายกระบอง มีด้ามจับอยู่ตรงกลาง ปลายทั้ง 2 ข้าง มีเงี่ยงยาวแหลมงุ้ม 4 แฉก

  • วิธีบูชาวัชระ

สำหรับผู้ที่ทำสมาธิ แนะนำให้ถือไว้ในมือขณะทำสมาธิ จิตจะสงบนิ่งมากขึ้น แนะนำให้พาท่านไปอาบพระจันทร์ในทุกคืนวันเพ็ญ เพื่อเพิ่มพลังบริสุทธิ์ให้แก่วัชระ

ไหว้ขอให้สอบผ่าน

สรุป

อยากสอบผ่าน สอบได้อย่างสบายใจ อย่าลืมพก เครื่องรางในการสอบ ก่อนเข้าห้องสอบด้วย หลายคนที่อ่านหนังสือมาเยอะ เรียนมาเยอะ แต่พอเวลาสอบจริงๆ ก็ไม่มีความมั่นใจในการทำข้อสอบ เพราะต้องแข่งกับการคิดคำตอบและเวลาในการทำข้อสอบ อยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง ต้องพก เครื่องรางในการสอบ เข้าห้องไปด้วย รับรองว่า ไม่ว่าจะสนามสอบไหน ก็ผ่านฉลุยทุกสนามแน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest
Share on vk
VK

Top ฮิตติดกระแส

มาใหม่วันนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ