ถวายพุทธบูชาที่ถูกต้อง

การถวายพุทธบูชาที่ถูกต้อง ให้บุญกุศลยิ่งใหญ่ ทำอย่างไรได้บ้าง

ข่าวดังน่าสยดสยองนาทีนี้ต้องยกให้ ข่าวเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ภูหินกอง จังหวัดหนองบัวลำภู  พระธรรมกร ตัดหัวตัวเองด้วยกิโยติน เพื่อ ถวายพุทธบูชา เพราะเชื่อว่าจะทำให้ตนเองตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้า

จากเหตุการณ์สร้างข้อถกเถียงมากมายและดังก้องไปทั่วเมืองไทย มีพระชื่อดังออกมาแสดงความเห็นมากมาย รวมถึงชาวพุทธด้วยกันด้วย ได้ข้อสรุปว่าวิธีดังกล่าวไม่ใช่การถวายพุทธบูชาที่ถูกต้อง แต่กลับเป็นการดูถูกพระพุทธศาสนา แสดงถึงความงมงายแบบสุดโต่ง แล้วการถวายพุทธบูชาที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร เดี๋ยววันนี้เราดูกัน

กิโยตินตัดหัว

พุทธบูชา คืออะไร

คำว่า “พุทธบูชา” หมายถึง “การบูชาพระพุทธเจ้า” หรือ “เครื่องบูชาพระพุทธเจ้า” การทำพิธีถวายพุทธบูชานั้น เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในศาสนาพุทธ นิกายมหายาน เพราะแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ ตามความเชื่อของชาวพุทธจีน เวียดนาม และญี่ปุ่น

ศาสนาพุทธมีกี่นิกาย

แบ่งออกเป็นนิกายใหญ่ ๆ ได้ 2 นิกาย ได้แก่ เถรวาทและมหายาน นอกจากนี้แล้วยังมีการแบ่งที่แตกต่างออกไปแบ่งเป็น 3 นิกาย คือ นิกายวัชรยานถือว่าตนเป็นยานพิเศษโดยเฉพาะ ต่างจากมหายาน

นิกายวัชรยานหรือมหายานพิเษ พบมากที่ไหน

วัชรยาน หรือ มหายานพิเศษ พบมากในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน, ประเทศภูฏาน, มองโกเลีย และดินแดนในการปกครองรัสเซีย เช่น สาธารณรัฐตูวา

นิกายเถรวาท เป็นแบบไหน

เถรวาท หรือ หีนยานหมายถึง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หลักปฏิบัติจะเป็นไปตามพระไตรปิฎก นับถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทย, ศรีลังกา, พม่า, ลาว และกัมพูชา

การ ถวายพุทธบูชา แบ่งออกเป็น 3  ประเภท ได้แก่

สามารถแบ่งการถวายพุทธบูชาออกเป็น 3 วิธีด้วยกัน ดังนี้

  • ศึกษาธรรมบูชา – การศึกษาธรรมะ หลักธรรมคำสอน
  • ปฎิบัติบูชา – การปฏิบัติตามคำสอน ดำรงตนในศีลธรรม
  • อามิสบูชา – การถวายสิ่งของ เครื่องบูชา แด่พระพุทธเจ้า
พระพุทธรูป

ทั้ง 3 วิธีนี้มีจุดประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบิดามารดา แสดงความเคารพต่อพระผู้เป็นเจ้าและเทวดาต่าง ๆ ไม่ใช่การถวายสิ่งของ เพื่อบวงสรวงหรือสังเวยใด ๆ อีกทั้งการถวายเครื่องบูชา ยังเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับเทวดา ภูติผี อสูรกาย เปรต หรือผู้ยากไร้ นับว่าเป็นการทำทานอีกประเภทหนึ่ง

การ ถวายพุทธบูชา ที่ถูกต้อง ทำอย่างไรได้บ้าง

การถวายพุทธบูชา หรือการบูชาพระพุทธเจ้านั้นสามารถทำได้หลายหลายวิธี อาทิ การสรรเสริญพระพุทธเจ้า  การอนุโมทนากุศลกรรม การศึกษาพระธรรม และการอุทิศกุศลแก่เวไนยสัตว์ เป็นต้น

ซึ่งกุศลที่ได้รับนั้นจะทำให้ชีวิตเจอแต่ความสุข ความเจริญ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความสุขสงบ สบายใจ โดยการถวายพุทธบูชานั้นสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • เริ่มแรกให้สวดคำถวายธูปเทียนหรือเครื่องหอมแด่พระพุทธเจ้า แล้วต่อด้วยการสวด “พุทธธารณีมนต์” (มนต์คาถาทางฝ่ายพุทธศาสนามหายาน) 12 บท และสวดคำถวายธูปเทียนเครื่องหอมอีกครั้ง
  • พอกล่าวเสร็จให้ถวายบูชาโดยเอ่ยพระนามพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และเหล่าเทวดาเรียงตามลำดับพระพุทธเจ้าทั้งสิบทิศ ปวงเหล่าพระธรรมทั้งสิบทิศ และปวงเหล่าพระสงฆ์ทั้งสิบทิศ
  • เสร็จแล้วให้สวด “คาถาปริณามหารธารณี” (คาถาอุทิศอาหารทั้งหลายเป็นกุศล) และ “คาถาอมฤตวาธารณี” (คาถาเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำทิพย์)  จบด้วยการเอ่ยคำอธิฐานถวายบูชาและคำอุทิศทานแก่เวไนยสัตว์โดยกล่าวดังนี้…

 “อาหารนี้มีรูปกลิ่นรสอันเลิศ ในปฐมขอถวายบูชาแด่พระพุทธเจ้าในทศทิศ เหล่าพระอารยบุคคลเป็นท่ามกลาง ที่สุดเป็นทานแก่เหล่าสัตว์ในภูมิทั้งหก ทานนี้ไม่จำแนกอิ่มหนำสิ้นตามปรารถนา ทานบดีทั้งหลายย่อมได้รับบารมีเหลือประมาณ พระคุณสาม รสหกขอบูชาแด่พระพุทธแลพระสงฆ์ สรรพสัตว์ในธรรมธาตุ ถวายทั่วทั้งสากล”

กล่าวจบก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีถวายพุทธบูชาที่ถูกต้อง ท่านไหนอยากทำการบูชาพระพุทธเจ้าก็สามารถเอาขั้นตอนดังกล่าวไปทำกันได้เลย

สรุปส่งท้าย

ทีนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหม ว่าทำไมการตัดศีรษะ เพื่อ ถวายพุทธบูชา ของ พระธรรมกร ของสำนักสงฆ์ภูหินกอง จังหวัดหนองบัวลำภู  จึงเป็นสิ่งที่ผิดและลบหลู่ ดูถูก พระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง นั่นก็เป็นเพราะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่เคยกล่าวหรือสอนว่าการถวายชีวิตนั้นเป็นการทำทานครั้งยิ่งใหญ่ ได้บุญใหญ่หลวง แต่กลับเป็นการทำสิ่งดี ๆ ทำคุณงามความดีต่างหากล่ะ  

เข้าใจตรงกันแบบนี้แล้วก็อย่าได้มีแฟนคลับเว็บ Ruay ท่านไหนหลงเอากิโยตินตัดหัวตัวเอง เพื่อจะได้ตรัสรู้ ปรินิพพานนะ เพราะนอกจากไม่เป็นดังที่กล่าวแล้ว ยังเป็นการทำบาปหนักอีกด้วย

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก MGR Online

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest
Share on vk
VK

Top ฮิตติดกระแส

มาใหม่วันนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ