บูชาพญานาคให้ตรงกับวันเกิด เสริมมงคล โชคลาภ

ตามตำนาน และความเชื่อ พญานาค เป็นผู้ที่คอยปกป้องพุทธศาวนาให้อยู่ครบ 5000 ปี นอกจากนี้ พญานาค ยังเป็นผู้ดูแลโลกบาดาลทั้งหมด ทั้งยังมีทรัพย์สมบัติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองต่าง ๆ และก็ถือได้ว่าพญานาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งที่ใครหลาย ๆ คนนิยมบูชา ด้วยเพราะเชื่อกันว่าพญานาค สามารถที่จะดลบันดาลโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองได้ แต่ถ้าบูชา พญานาคประจำวันเกิด ด้วยแล้ว จะเพิ่มทรัพย์บารมีให้มากยิ่งขึ้นด้วย

ในทางพุทธศาสนาชื่อของพญานาคก็ได้ปรากฏขึ้นมีส่วนเกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฏกได้กล่าวเอาไว้ว่า พญานาคได้แปลงกายมาเป็นมนุษย์ เพื่อมาขอบวชกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้พ้นจากชาติกำเนิดที่เป็นนาค แต่ความจริงได้เกิดปรากฏขึ้นว่าเป็นนาคแปลงมา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า

” พวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดา ไปเถิดเจ้านาค “

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้นาคศึกออกไป ทำให้นาคเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจที่ไม่สามารถบวชเป็นพระได้ จึงได้ทูลขอว่า ก่อนที่ชายใดจะบวชเป็นพระให้เรียกว่าก่อนบวชว่า นาค เพื่อให้เป็นการระลึกถึง แม้ว่า พญานาค จะไม่ได้บวชพระแต่ก็มีหน้าที่ให้ปกป้องดูแลพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ครบ 5000 ปี ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศไว้

วันนี้แม่คำปองจะมาเผยถึงชื่อพญานาคประจำวันเกิดของแต่ละคน หากเมื่อได้บูชา พญานาค ให้ตรงกับวันเกิดของตัวเองแล้วนั้นจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็นมงคล ได้โชคลาภ เงินทองเข้ากระเป๋าไม่ขาดสาย อีกทั้งยังมีการเตรียมของบูชาพญานาค บทสวคสำหรับบูชาพญานาคที่ถูกต้อง

พญานาคประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน

พญานาคประจำวันเกิด ของคนวันจันทร์

พญานาคประจำวันเกิด

คือ พญาภุชงค์นาคราช สามารถเดินทางไปกราบสักการะได้ที่ แก่งกะเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

พญานาคประจำวันเกิดของคนวันอังคาร

พญานาคประจำวันเกิด

คือ พญาสุวรรณนาคราช สามารถเดินทางไปกราบสักการะได้ที่ วัดศรีพันต้น ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

พญานาคประจำวันเกิดของคนวันพุธ(กลางวัน)

พญานาคประจำวันเกิด

คือ พญาศรีสุทโธนาคราช สามารถเดินทางไปกราบสักการะได้ที่ เกาะคำชะโนด วัดศิริสุทโธคำชะโนด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

พญานาคประจำวันเกิดของคนวันพุธ(กลางคืน)

พญานาคประจำวันเกิด

คือ พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช สามารถเดินทางไปกราบสักการะได้ที่ วัดพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

พญานาคประจำวันเกิดของคนวันพฤหัสบดี

พญานาคประจำวันเกิด

คือ พญาศรีสัตตนาคราช สามารถเดินทางไปกราบสักการะได้ที่ ลานศรีสัตตนาคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

พญานาคประจำวันเกิดของคนวันศุกร์

พญานาคประจำวันเกิด

คือ พญาทะนะมูลนาคราช สามารถเดินทางไปกราบสักการะได้ที่ วัดป่าปากโดม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

พญานาคประจำวันเกิดของคนวันเสาร์

พญานาคประจำวันเกิด

คือ พญามุจลินทร์นาคราช สามารถเดินทางไปกราบสักการะได้ที่ วัดพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

พญานาคประจำวันเกิดของคนวันอาทิตย์

พญานาคประจำวันเกิด

คือ พญาอันตนาคราช สามารถเดินทางไปกราบสักการะได้ที่ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วิธีการบูชาพญานาค

สำหรับการบูชาพญานาคนั้นเราสามารถที่จะทำได้ทุกวันหลัก ๆ ก็คือ การทำบุญ สวดมนต์ สวดบทบูชาพญานาค(บทสวดขันธปริตร) หรืออาจจะสวดเฉพาะบทสวดเฉพาะของพญานาคแต่ละองค์ และถ้าหากเป็นวันพระใหญ่ คือ วันพระขึ้น 15 ค่ำ ควรปฏิบัติดังนี้

  • ให้นำรูปภาพพญานนาค หรือรูปปั้นหุ่นพญานาคที่เรานำมาบูชาไปแช่น้ำ หรือประพรมด้วยน้ำหอมนำปรุงไทย ๆ หรืออาจจะทาด้วยน้ำมันจันทร์หอมก็ได้
  • ถวายผลไม้ต่าง ๆ เช่น กล้วย มะพร้าว ส้ม ห้ามถวายของที่เป็นเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาด
  • บูชาด้วยพวงมาลัยดอกมะลิ เพราะเป็นดอกไม้ที่พญานาคชอบ หากไม่มีดอกมะลิสามารถใช้ดอกไม้อื่น ๆ ได้
  • สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ แล้วอุทิศบุญถวายให้กับท่าน พร้อมทั้งอธิษฐานขอพรที่ต้องการได้เลย

บทสวด ขันธปริตร

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะ
วันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา
กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง
นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ

ด้วยอำนาจพระรัตนตรัย ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ………………. มีความเชื่อ มีความศรัทธาในทิพย์ภาวะ และบุญบารมีแห่งองค์เทพบุตรนาคราชทั้ง 4 ตระกูล วิรูปักโข ฉัพพยาปุตตะ กัณหาโคตรมะ เอราปถะ ปู่ศรีสุทโธนาคราชแห่งอีสานทิศ ชมพูนาคราชแห่งอุดรทิศ และ พญานาค ทุกหมู่เหล่าในทุกทิศานุทิศทั่วสากลจักรวาล

ข้าพเจ้าขอถวายดอกไม้มงคล น้ำมันเครื่องหอม และเครื่องบูชาสักการะนี้ ตลอดจนถึงกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้าง (เอ่ยถึงบุญที่ได้ทำได้ปฏิบัติมา) จงสำเร็จแก่องค์เทพบุตรนาคราช ตลอดถึงนาคราชทุกหมู่เหล่าจงรับและจงประทานพรอันประเสริฐให้บังเกิดความสุข ความเจริญ มีเสน่ห์เมตตามหานิยม บังเกิดโชคลาภ ความร่ำรวย โชคดี ตลอดจนถึงขอให้มีที่ดิน ที่อยู่อาศัย มีทรัพย์สมบัติอันมั่นคง ดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดี และสร้างบุญกุศลได้ตลอดไป ขอคำอธิษฐานนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

ปัจฉิมัสะมิง ทิสาภาเค สันติ นาคา มะหิทิกา
เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

บทคาถาบูชาพญานาค

สุมะโน สุมะนะจะโล อะระวาเฬระปัตตะโก
จัมเปยโย มุจะลินโท จะ กัมพะโล ภุชะคิสสะโร
สุมมะนาคราช สุมนจละนาคราช อรวาฬะนาคราช

กาละนาโค มะหากาโฬ สังขะปาโล มะโหทะโร
มะณิกัณโฐ มะณิอักขิ นันทะนาโคปันันทะโก

วะรุโณ ธะตะรัฏโฐ จะ กุงคุวิโลปะลาละโก
จิตระนาโค มะหาวีโร ฉัพยาปุตโต จะ วาสุกี

กัณหาโคตะโม ภุชะคินโท อัคคิธูมะลิโข ตะถา
จูโฬทะโร อะหัจฉัตโต นาคา เอราปะถาทะโย

อาสีวิสา โฆระวิสา เย สัพเพ นะยะนาวุธา
ชะลัฏฐา วา ถะลัฏฐาวา ปัพพะเตยยา นะทีจะรา
กะโรนตุ โน มะหาโสตถิง อายุมาโรคิยัง สะทา

มะหันตา นาคะสา นาคา เวสาลา สะหะ ตัจฉะกา
กัมพะลัสสะตะรา จาปิ เมรุปาทะสิตา พะลา

ยามุนา ธะตะรัฏฐา จะ สัพเพ นาคา ยะสัสสิโน
เอราวะโณ มะหานาโค โน กะโรนตุ อะนามะยัง

สรุป

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า พญานาค จะอยู่คู่กับ พุทธศาสนามาโดยตลอด ดังนั้น พญานาค จึงชอบบุคคลที่รักษาศีล ชอบทำบุญ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ทำแต่เรื่องดีงาม เพราะฉะนั้นหากท่านมีโอกาสได้ไปร่วมงานบุญต่าง ๆ โดยเฉพาะงานบวช หรือได้บวชเอง ก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญถวายให้แก่พญานาคที่บูชาอยู่ สิ่งนี้จะช่วยส่งผลให้ท่านได้รับพร หรือขอพรสิ่งใดแล้วจากพญานาคก็จะประสบผลสำเร็จ สมปรารถนา ช่วยส่งเสริมเรื่องการเงิน การงาน โชคลาภ ชื่อเสียงได้อย่าแน่นอนญานา

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest
Share on vk
VK

Top ฮิตติดกระแส

มาใหม่วันนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ