คาถานารีอุปถัมภ์ บุรุษค้ำชู ผู้ใหญ่รักเอ็นดู ยิ่งสวดทุกวัน ยิ่งดีต่อชีวิต

อยากให้คนเอ็นดู ต้องสวด คาถานารีอุปถัมภ์ ยิ่งสวดทุกวัน ยิ่งเป็นผลดีต่อผู้สวด หนึ่งในคาถาโบราณ ที่มีการสืบต่อผ่านศิษย์กันมาจากรุ่นสู่รุ่น เห็นผลได้จริง ศักดิ์สิทธิ์จริง ในบางครั้ง ไม่ว่าเราจะพยายามทำดีแค่ไหน แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเลย หากลองทำทุกอย่าง เอาใจทุกอย่าง ก็ไม่ได้ผล ลองมาสวดคาถานารีอุปถัมภ์ดู รับรองเห็นผลแน่นอน

ผู้ชายขอผู้หญิงแต่งงาน

คาถานารีอุปถัมภ์

ก่อนสวด ให้ท่อง นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิติปาระมิตา ติงสา

อิติสัพพัญญะมาคะตา อิติโพธิ มุนุปปัตโต

อิติปิโส จะตะมะโน

นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู

ยะหันตวา ธามัวเมา พุทพาเอา นะโมพุทธายะ

(ใช้ท่องก่อนออกจาบ้าน จะทำให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถัมภ์ดี)

  • ทริคพิเศษเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์

ตั้งสมาธิให้ดี แล้วค่อยเดินออกจากบ้าน ถ้าอยากให้คาถามีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น ผู้ท่องจะต้องรักษา ศีล 5 อย่างเคร่งครัด จะทำให้ชะตาชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น หน้าตาผ่องใส มีเสน่ห์ น่าหลงใหล พบเจอแต่คนที่มีความรู้สึกที่ดีให้ต่อกัน ไม่ว่าจะต้องติดต่องานใดๆ ก็จะผ่านไปอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด หรือ เมื่อจะต้องไปพบคนที่เราต้องการให้ช่วยเหลือ คาถานี้จะเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดผลเร็วขึ้น

นั่งสมาธิ

คาถามหาเสน่ห์อื่นๆ

คาถา หมายถึง

เรื่องราวที่ผู้แต่งมีจุดประสงค์เพื่อบอกเล่าพุทธประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ และบทสวดมนต์เพื่อสรรเสริญพระพุทธเจ้า พระภิษุสงฆ์ยังมีหน้าที่นำไปเผยแพร่คำสอนต่อให้กับผู้ที่เลื่อมใส ซึ่งคาถาจะมีเป็นลักษณะเป็นภาษาบาลี

ภาษาบาลี

เป็นภาษาในตระกูลอินโด-ยุโรเปียน จะมีพยัญชนะบาลีทั้งหมดมี 33 ตัว

ภาษาบาลี มีกี่เพศ

มี 3 เพศด้วยกัน ได้แก่ เพศชาย เพศกลาง และเพศหญิง ซึ่งเพศภาษาบาลีนั้น จะเรียกว่า ลิงค์

คาถามหาละลวย

นะ ละลวย หันตะวา

โม เมามัว

พุท พาตัว (ชื่อ)มาหากู

ทา สมสู่

ยะ อยู่ด้วยกันจนตาย

นา สังสิโม สังสิโมนา

สิโมนาสัง โฆนาสังสิ

(ท่องคาถานี้ 5 จบ แล้วเสกเป่าใส่เครื่องดื่มประเภทน้ำหรือขนมหวาน ให้คนที่ถูกเอ่ยชื่อในคาถานี้กิน เชื่อว่า เมื่อคนที่กินเข้าไปกลับบ้าน ภายในใจจะมีแต่ใบหน้าของคุณลอยวนเวียนอยู่ตลอดเวลา ในใจโหยหาอยากเจออีกครั้ง)

ชนแก้ว

คาถามหาเสน่ห์

จันโทอะภกันตะโร ปิติ ปิโย

เทวะมนุสสานัง อิตภิโยปุริ

โสมะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ

คาถาสาริกาลิ้นทอง

พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ…พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ…พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ

อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต

(ใช้สวดภาวนา หากต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์ ตอนท่องถึงคำว่า มิ ก็ให้แตะที่ลิ้นด้วยทุกครั้ง)

ผู้หญิงจับปาก

คาถาสมรัก

โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

(ให้บริกรรมคาถานี้กับลูกอม แล้วอมขณะที่คุยกับคนที่เรารัก จะทำให้เขาคนนั้น เกิดความรักจริงจังขึ้นมา)

คาถารัดรึงจิต

พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง

นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ

(ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ทำให้คนรักคิดถึง)

คาถาเสกบุปผา

โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติพุทธัง สะระติ จิตตัง

สมาคะมาธัมมัง สะระติ จิตตัง

สมาคะมาสังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

(ใช้ภาวนากับดอกไม้ ก่อนที่จะส่งให้กับคนรัก เมื่อเขาหรือเธอสูดดมดอกไม้ ก็จะรักเราตอบ)

ผู้ชายซ่อนดอกกุหลาบ

คาถาผูกจิตผูกใจ

โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

(คาถานี้ใช้เสก เครื่องหอม เช่นแป้ง น้ำหอม ไว้ทาตัว เมื่ออยากให้คนรักใคร่ เอ็นดู)

คาถาเข้าหาผู้ใหญ่

วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา

ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะ มุตตะโม

ปิโยนาคะ สุปัณณานัง

ปิณินทะริยัง นะมามิหัง

นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู

คาถาสำหรับติดต่อธุรกิจ ค้าขาย

เอหิสาลิกา ยังยัง พุทธัง อาคัจฉาหิ สาลิกาถิง กะระณัง ตาวังคาวา

เอหิมะมะ สุวะโปตะโก อะยัง ราชา สุวัณณะวัณณา สาลิกานัง มะโหสะโต ปิยังมะมะ

(ใช้สวดภาวนา เมื่อต้องการติดต่อเจรจาในเรื่องสำคัญ ค้าขาย เพื่อให้คนนิยมชมชอบ)

ประชุม

สรุป

ชาว Ruay ท่านไหนที่อยากให้คนรัก คนหลง ผู้ใหญ่เอ็นดู มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู ต้องท่อง คาถานารีอุปถัมภ์ ทุกวัน โดยเฉพาะเวลาก่อนนอนและก่อนออกจากบ้าน หากต้องมีการเจรจาธุรกิจ หรือ พูดคุยกับลูกค้า ก็ควรที่จะท่องก่อนออกไป และที่สำคัญ ถ้าอยากให้คาถาได้ผลมากกว่าเดิม จะต้องทำการรักษาศีล 5 ให้ได้ จะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับตัวคาถา และยังเป็นผลดีต่อตัวเราเองด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest
Share on vk
VK

Top ฮิตติดกระแส

มาใหม่วันนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ