5 พระพุทธรูปปางเปิดโลก ต้องบูชา ช่วยเปิดทางสว่างให้กับชีวิต

คนส่วนมากมักจะคุ้นเคยกับพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดของตนเอง หรือบางคนก็เข้าใจผิดคิดว่าปางของพระพุทธูปมีตามจำนวนวันเกิดเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วพระพุทธรูปมีถึง 40 ปางเลยทีเดียว ซึ่งแต่ละปางก็ล้วนมีอิริยาบทและความหมายที่แตกต่างกัน แน่นอนว่าเกริ่นมาขนาดนี้ Ruaylotto ไม่พลาดนำเสนอพระพุทธรูปที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อ แต่รับรองว่าพบเห็นบ่อย ๆ นั่นคือ พระพุทธรูปปางเปิดโลก นั่นเอง

พระปางเปิดโลก

พระพุทธรูปปางเปิดโลก เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบถประทับยืนอยู่เหนือดอกบัว พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างพระวรกาย แบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้า บางแบบยกฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองขึ้น

ถือเป็น‘พระแห่งปัญญา’ ให้มีสติปัญญาดี มีความฉลาดหลักแหลม จึงนับว่าเป็นพระต้องโฉลกและเสริมสิริมงคลกับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ซึ่งเกณฑ์ดวงเป็นผู้ที่มีปัญญา มีความรู้กว้างขวาง และมีความเที่ยงอยู่แล้ว

พระปางประจำวันเกิดคนเกิดวันพฤหัสบดี คือ

พระปางประจำวันเกิด คนเกิดวันพฤหัสบดี คือ “พระพุทธรูปปางสมาธิ” หรือ “พระพุทธรูปปางตรัสรู้” ลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองข้างวางซ้อนกันอยู่บนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย และพระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย

พระปางประจำวันเกิดคนเกิดศุกร์ คือ

พระปางประจำวันเกิด คนเกิดศุกร์ คือ พระพุทธรูปปางรำพึง ลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองข้างวางประสานกันที่พระอุระ (อก) พระหัตถ์ขวาวางทับพระหัตถ์ซ้าย

พระปางประจำวันเกิดคนเกิดวันเสาร์ คือ

พระปางประจำวันเกิด คนเกิดวันเสาร์ คือ “พระพุทธรูปปางนาคปรก” ลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองข้างวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) โดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายเ และมีพญานาคราชขดร่างเป็นวงกลมซ้อนทับกันจนเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร

ความเชื่อเกี่ยวกับพระปางเปิดโลก

เมื่อลองวิเคราะห์ดูคำว่า เปิดโลก คำนี้มีความหมายได้หลายอย่างและมีความหมายในแง่บวกมากกว่าแง่ลบ เชื่อกันว่าพระปางเปิดโลกนั้นมีพุทธคุณในเรื่องการ “เปิดทางสว่าง” นำทางชีวิตไปสู่ความดีงาม เปิดรับ โชคลาภ วาสนา บารมี อีกทั้งยังคุ้มครอง ป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง นำมาชีวิตให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ประสพกับความสุขความเจริญ สำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนา อุดมด้วยทรัพย์สมบัติ ใครที่ก่อนหน้านี้ชีวิตติดขัด หากได้บูชาพระพุทธรูปปางเกิดโลกแล้วล่ะก็ รับรองว่าชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

พระเครื่อง พระปางเปิดโลก

 ตามพุทธประวัติได้กล่าวถึง “ พระปางเปิดโลก ” ไว้ว่า …

            “… หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ในวันอาสาฬหบูชา ณ นครสาวัตถี แล้วได้เสด็จจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของท้าวสักกะเทวราช เพื่อแสดงธรรมโปรดพระมารดาที่ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนา (พระอภิธรรม) แก่พระมารดา ในที่สุดแห่งเทศนา พระมารดาทรงบรรลุโสดาปัตติผล เป็นพระโสดาบัน ครั้นอยู่จำพรรษาปวารณาครบ 3 เดือน จึงได้ตรัสกับท้าวสักกะเทวราชว่ามีพระประสงค์จะเสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ท้าวสักกะเทวราชจึงได้นิรมิตบันไดทั้ง 3 คือ บันไดทอง บันไดแก้ว บันไดเงิน ตีนบันไดทั้ง 3 ตั้งอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสะนคร ส่วนหัวบันไดพาดอยู่ที่เขาสิเมรุ พระพุทธองค์เสด็จลงทางบันไดแก้วตรงกลาง เทวดาลงทางบันไดทองทางด้านขวา มหาพรหมลงทางบันไดเงินทางด้านซ้าย ในขณะที่เสด็จลงจากเทวโลกนั้น พระพุทธองค์ทรงทำ‘ยมกปาฏิหาริย์’ อีกครั้งหนึ่ง คือ ทรงเปิดโลกทั้ง3 ได้แก่เทวโลก มนุษย์โลก และ ยมโลก พร้อมทั้งทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสี ทำให้สัตว์โลกทั้ง3มองเห็นกันและกัน เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง อนึ่งพุทธบริษัทที่เห็นพุทธานุภาพแล้ว ล้วนแต่ปรารถนาพุทธภูมิ …”

ด้วยเหตุนี้นี่เอง จึงนิยมสร้าง ‘พระพุทธรูปปางเปิดโลก’ เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกในวันปาฏิบท คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 มาแต่โบราณกาล นอกจากนี้ ยังได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็นปฐมเหตุแห่ง วันเทโวโรหนะ หรือ วันตักบาตรเทโวโรหนะอีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกด้วย

5 พระพุทธรูปปางเปิดโลก ควรมีไว้บูชา

  • พระเปิดโลกกรุเตาทุเรียง จังหวัดสุโขทัย
พระเปิดโลก กรุเตาทุเรียง
  • พระปางเปิดโลกหลวงพ่อลำไย วัดทุ่งลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
พระปางเปิดโลก  หลวงพ่อลำไย
  • พระปางเปิดโลกวัดร่องคือ จังหวัดพะเยา
พระปางเปิดโลก  วัดร่องคือ จังหวัดพะเยา
พระปางเปิดโลก หลวงปู่หมุน
พระปางเปิดโลก หลวงปู่หลิว

พระคาถา พระเจ้าเปิดโลก เบิกทรัพย์

(ท่องนะโม 3 จบ) แล้วท่องตาม ….


อิติปิโส โลกะนาถัง
พุทธังบังเกิด ธัมมังบังเกิด สังฆังบังเกิด
พระเจ้าประเสริฐ เปิดโลกพระคาถา
อิติปิอะระหัง โมเปิดไว้ให้เย็น ยะที่สุด

อิติอะระหัง ทิพย์พระจักร์ขุง อุทะปาริยานัง พุทธะนิมิตตัง อุปปันนัง โหหิ อิติอะระหัง ทิพย์พระจักร์ขุง อุทะปาริยานัง ทัมมะนิมิตตัง อุปปันนัง โหหิ อิติอะระหัง ทิพย์พระจักร์ขุง อุทะปาริยานัง สังฆะนิมิตตัง อุปปันนัง โหหิ

ถ้าได้สวดบูชาพระเปิดโลกทุกๆ คืน จะทำให้ศัตรูหมู่มารย่อมแพ้ภัยอันตราย อุปสรรคใดๆ ไม่มีมากล้ำกรายได้ หรือสวดภาวนาชักลูกประคำคืนละ 108 จบก็ได้ รับรองว่าชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุข ค้าขายดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ขอเพียงแค่มีใจศรัทธาแน่วแน่

สรุปส่งท้าย

ใครที่ได้บูชา พระพุทธรูปปางเปิดโลก จะทำให้ชีวิตคนนั้นพบเจอแต่แสงสว่าง นำทางชีวิตไปสู่ความดีงาม เปิดรับ โชคลาภ วาสนา บารมี ช่วยป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง นำมาชีวิตให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ประสบกับความสุขความเจริญ ยิ่งคนเกิดวันพฤหัสบดีได้บูชาก็ยิ่งเป็นสิริมงคล เพราะเป็นพระแห่งปัญญา ถูกโฉลกกับคนเกิดวันพฤหัสบดีนั่นเอง

บทความที่น่าสนใจ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest
Share on vk
VK

Top ฮิตติดกระแส

มาใหม่วันนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ