สร้างเมรุ

อานิสงส์ของการสร้างเมรุ วิหารทานที่ทำให้เห็นถึงความหมายของชีวิต

ยอดพระเมรุที่มีควันพวยพุ่งออกมาจากระยะไกล ช่วยเตือนใจให้ผู้เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพว่า… สุดท้ายแล้วจุดจบของคนเราก็ไม่ต่างกันเลย แม้ว่ายังไม่รู้ว่าชีวิตของตนเองนั้นจะยืดยาวเท่าไหร่ แต่หนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตหลังความตายของคนเราไม่ทุกข์ยากเกินไป นั่นคือการสร้างเสบียงบุญ เมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่ให้มาก เพื่อช่วยชี้นำให้เราไปสู่ภพภูมิที่ดี วันนี้ทาง Ruaylotto เลยจะพาแฟนคลับทุกคนไปดูผลบุญหรืออานิสงค์จากการทำทานอย่าง การ สร้างเมรุ ว่าดีอย่างไร

เมรุในวัด

การสร้างพระเมรุ เป็นการสร้างวิหารทานอย่างหนึ่ง ซึ่งวิหารทาน หมายถึง การทำบุญถวายหรือร่วมสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ถวายไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา เช่น การสร้างพระอุโบสถ (โบสถ์) กุฎิ ศาลา วิหาร หอฉัน หอระฆัง ห้องน้ำ พระเมรุ เป็นต้น ผลของการทำทานรูปแบบนี้ จะให้อานิสงส์และกุศลแรง ดังที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่า … การถวายวิหารทาน 1 ครั้ง ได้บุญเท่ากับถวายสังฆทาน 100 ครั้งเลยทีเดียว

อานิสงส์ของการ สร้างเมรุ

ดังนั้น ผู้ใดที่ได้ทำบุญหรือร่วมสร้างพระเมรุ ซึ่งเป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนและส่วนร่วม จะทำให้ผู้นั้นกินดีอยู่ดี มั่งมีศรีสุข หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง มีโชคมีลาภอยู้เสมอ นอกจากนี้แล้วยังทำให้คนคนนั้นตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิต ใช้ทุกวินาทีที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่า สร้างคุณงามความดี สร้างบุญกุศลไว้มาก ๆ และทำให้ตระหนักอยู่เสมอว่าชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอน

สร้างเมรุ คนเดียวได้ไหม

โดยหลักแล้ว การสร้างวิหารทานจะมีเจ้าภาพหรือ ผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดสร้างวิหารทานเป็นผู้ดำเนินการหาทุนมาจัดสร้าง กับ “ผู้ร่วมบุญ” คือ ผู้ที่ไม่มีกำลังทรัพย์มากพอ เป็นทั้งผู้ที่ร่วมบริจาค หรือ เป็นผู้ที่มาร่วมลงแรงในการก่อสร้างวิหารทานนั้น ๆ

สำหรับผู้ร่วมสร้างแม้จะทำทานเพียงเล็กน้อยก็สามารถร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้เช่นกัน หรือท่านไหนอยากได้ทานมากกว่าใคร อยากสร้างพระเมรุเพียงผู้เดียว ก็สามารถทำได้เช่นกัน ดังที่มีคนถามหลวงพ่อไว้ว่า ….

  • ผู้ถาม : “หลวงพ่อคะ ขอถามปัญหาอีกข้อค่ะ อย่างเราสร้างเมรุเผาศพคนเดียวคนโบราณเขาบอกว่าไม่ดี จะตายง่ายเพราะบุญมันแรงเกินไป อันนี้จริงไหมคะ…?”
  • หลวงพ่อ : “ฉันว่าตายง่ายดีกว่าตายยากนะ ตายยากมันทรมานถูกไหม…?”
  • ผู้ถาม :  (หัวเราะ)
  • หลวงพ่อ : “ไม่จริงหรอกหนู ถ้ามันถึงเวลาจะไม่ตายมันก็ไม่ตาย ถ้าบุญมันแรงก็ส่งเราไปนิพพานเลย ดีไหม…ทำคนเดียวไม่ได้ก็ทำหลายคนก็ได้ ทำคนเดียวก็ดี แต่ถ้าเขาช่วยด้วยเราก็รับ”

วัดที่ต้องการ สร้างเมรุ

คอหวยหรือผู้มีจิตศรัทธาท่านไหน ต้องการร่วมทำบุญสร้างพระเมรุถวายวัด เพื่อสร้างกุศลและเป็นสิริมงคลกับชีวิต ก็สามารถติดต่อสอบถามวัดหนองบอน จ. นครราชสีมา และวัดสว่างสระทอง จ.ร้อยเอ็ดได้ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ได้

ป้ายร่วมทำบุญ
ป้ายประกาศร่วมสร้างเมรุ
เมรุ หมายถึงอะไร

ที่เผาศพของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่ง เมรุ เป็นชื่อของภูเขากลางจักรวาล ตั้งอยู่ที่เมืองสวรรค์ ชาวพุทธจึงเชื่อว่าเป็นการที่เราจะส่งคนตายไปยังสวรรค์อีกด้วย

เชิงตะกอน คืออะไร

เชิงตะกอน หมายถึง ที่ตั้งหรือที่รองรับศพเวลาเผา นิยมกันอยู่ 2 แบบ คือ ชนิดก่อนด้วยอิฐฉาบปูนและชนิดใช้ไม้ท่อนวางขวางไปมาสูงประมาณ 1 เมตร ตามธรรมเนียมโบราณ ทำขึ้นเป็นการเฉพาะในป่าช้าหรือในที่เผาศพนั้น ๆ

กองฟอน คืออะไร

 กองฟอน เป็นคำเรียก กองขี้เถ้าที่เกิดขึ้นหลังเผาศพ กล่าวคือ.. เมื่อศพถูกเผาบนเชิงตะกอนหรือในเตาเผาแล้วจะมีขี้เถ้าและอัฐที่เหลือจากถูกไฟเผารวมเป็นกองอยู่ เจ้าหน้าที่เผาศพจะใช้น้ำพรม แยกกองขี้เพื่อทำพิธรเก็บอัฐถิต่อไป

คำถวายเมรุเผาศพ

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง ฌาปะณัฏฐานัง สะปะริวารัง มะหาชะนัสสะ สาธาระณัตถายะ พุทธะสาสเน นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง มะหาชะนัสสะ สาธาระณัตถายะ ฌาปะนัฏฐานัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเมรุเผาศพ พร้อมกับของบริวารนี้ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชน ขออานิสงส์แห่งการถวายเมรุเผาศพ เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชนนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

สรุปส่งท้าย อานิสงส์ของการสร้างเมรุ

การ สร้างพระเมรุ ถือเป็นการทำทานครั้งยิ่งใหญ่เท่ากับการถวายสังฆทานถึง 100 ครั้ง ผลบุญหรืออานิสงส์จากการทำบุญชนิดนี้ นอกจากจะทำให้ชีวิตเราพบเจอแต่สิ่งดี ๆ แล้ว ยังช่วยเตือนสติเราให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและอยู่ในความไม่ประมาท เพราะไม่วันใดก็วันหนึ่ง ถึงเวลาคนเราก็ต้องตาย ดังนั้นฟ้ายังให้โอกาส ขณะที่ยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้ ก็ให้ขยันสร้างบุญกุศล สร้างเสบียงบุญไว้ให้มาก ๆ ตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest
Share on vk
VK

Top ฮิตติดกระแส

มาใหม่วันนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ