วันมาฆบูชา

7 ข้อควรทำ อิ่มบุญ สุขใจ กันถ้วนหน้า ในวันมาฆบูชา 2021

ต้องบอกว่าเป็นวันที่หลายคนรอคอยเลยก็ว่าได้ สำหรับวันหยุดยาว 26 – 28 ส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพราะมีวันหยุดสำคัญอย่าง วันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ทำให้ให้ชาวพุทธทุกคนได้มีโอกาสไปทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม รวมถึงเดินทางท่องเที่ยว ใช้วันหยุดยาวไปกับคนในครอบครัวและคนรัก วันนี้ Ruay เลยถือโอกาสมาแนะนำ 7 สิ่งควรทำในวันมาฆบูชาปี 2564 นี้ มีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันค่ะ!!

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหลัก ๆ มีวันอะไรบ้าง

ประกอบด้วยวันสำคัญ 3 วันนี้ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่เท่าไหร่ สำคัญอย่างไร

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ถือว่าอัศจรรย์มาก ๆ ที่มีปรากฎการสำคัญเกิดขึ้นในวันเดียวกัน

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่เท่าไหร่ สำคัญอย่างไร

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

วันมาฆบูชา สำคัญอย่างไร

วันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี คำว่า “มาฆะ” ย่อมาจากคำว่า “มาฆบุรณมี” หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 สำหรับปี 2564 นั้นวันมาฆบูชาจะตรงกับวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชาสำคัญอย่างไร ?? …. วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ.. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์”แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งมีใจความสำคัญว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” นอกจากนี้วันดังกล่าวยังมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นถึง 4 ประการ ได้แก่

  • ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
  • มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
  • พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
  • พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”         

จากความน่าอัศจรรย์ทั้ง 4 ประการนี่เอง จึงทำให้เราเรียกวันมาฆบูชาว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งหมายถึง “การประชุมด้วยองค์ 4” และได้ถือวันดังกล่าวเป็นวันพระธรรมอีกด้วย

สิ่งที่ควรทำในวันพระใหญ่ วันมาฆบูชา

การถือศีล กินเจ

หนึ่งในกิจกรรมที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งในวันพระใหญ่หรือวันมาฆบูชานั่นคือ การตั้งใจรักษาศีล ไม่ว่าจะเป็นศีล 5 หรือ ศีล 8 อย่างเคร่งครัด รวมถึงการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ซึ่งแสดงถึงการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นนั่นเอง แน่นอนว่าการถือศีลนั้นเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ในทุกวัน ยิ่งถ้าทำได้จริงก็จะได้บุญกุศลไม่น้อยเลยล่ะ

ทำบุญตักบาตร

ถ้าทุกวันคือวันธรรมดา วันมาฆบูชาก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พิเศษกว่าวันอื่น ๆ เพราะการทำบุญตักบาตรในวันนี้ จะทำให้เราได้บุญกุศลยิ่งใหญ่ เนื่องจากเป็นวันพระใหญ่ และเป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ดังนั้นลองเข้านอนเเต่หัวค่ำ แล้วตื่นเช้ามาตักบาตรสักหน่ย เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตกันเถอะ

ทำบุญตักบาตร

ทำบุญปล่อยสัตว์ ปล่อยนกปล่อยปลา

ใครก็รักชีวิตตัวเองทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ในวันพระใหญ่นี้หลังทำบุญตักบาตรลองไปปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อคืนอิสระภาพและต่อชีวิตให้กับสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ให้เขาได้กลับไปมีชีวิตของตนเอง ได้กลับไปหาครอบครัวและคนรัก อีกอย่างที่อยากฝากไว้คือก่อนปล่อยก็ลองหาข้อมูล ลองค้นหาข้อมูลสักหน่อยว่าสัตว์ชนิดนี้ควรปล่อยที่ไหน เหมาะกับสภาพแวดล้อมแบบไหน จะได้ปล่อยสัตวืได้บุญไม่ใช่บาป เพราะปล่อยไปแล้วสัตว์ตายนั่นเอง

ปล่อยนก

บำเพ็ญเพียร ภาวนา

ได้ปล่อยนก ปล่อยปลากันไปแล้ว ก็อย่าลืมแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวร รวมถึงภาวนาให้สัตว์ที่เราปล่อยไปนั้นได้มีชีวิตที่มีแต่ความสุข ปลอดภัยจากอันตราย แต่ก่อนอุทิศส่วนกุศลก็ต้องไปบำเพ็ญเพียรภาวนา นั่งสมาธิ กำหนดลมหายใจเข้า – ออก การนั่งสมาธินอกจากจะทำให้เราได้อยู่กับตนเอง มีสติ สุดท้ายก็จะเกิดปัญญาสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเอง

นั่งสมาธิ

ทำความสะอาดลานวัด

วัด ถือเป็นพุทธสถานและสถานที่สาธารณะแห่งหนึ่ง ดังนั้นหน้าที่ในการทำความสะอาด จึงไม่ใช่หน้าที่ของพระ เณร หรือแม่ชีอย่างเดียวเท่านั้น แต่กลับเป็นสิ่งที่คนในชุมชนทุกคนควรร่วมด้วยช่วยกัน ว่ากันว่าหากเราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนหมู่มากก็ได้อานิสงค์มากตามไปด้วย เลยอยากชวนทุกคนไปทำความสะอาดวัดเอาบุญกันด้วยในวันมาฆบูชานี้

ทำความสะอาดลานวัด

เวียนเทียน

วันพระใหญ่อย่างวันมาฆบูชา สิ่งที่ชาวพุทธทุกคนควรต้องทำคือ การได้ไปเวียนเทียนรอบโบสถ์หรือปูชนียสถาน เพื่อระลึกถึงคุณของพระศรีรัตนตรัย ซึ่งการเวียนเทียนนั้นจะเดินเวียนด้วยกัน 3 รอบ พร้อมกับกับถือธูปเทียนและดอกไม้ไว้ในมือไปด้วย ระหว่างเดินก็ให้ตั้งจิตให้สงบระลึกถึงพระรัตนตรัย ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถไปเวียนเทียนได้ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องเป็นเวลากลางคืนเท่านั้น

เวียนเทียน

สวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเข้านอน

สุดท้ายนี้แม้เราจะไปทำบุญมาทั้งวันแล้ว เพื่อให้วันมาฆบูชาของทุกคนนั้นสมบูรณ์ ก็อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอน ยิ่งได้สวดมนต์ยาว ที่ประกอบด้วยพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ อาทิ คาถาชินบัญชร คาถาบูชาเทวดา ได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาก็จะยิ่งดีมาก เพราะวันพระใหญ่จะได้บุญมากกว่าปกตินั่นเอง

สรุปส่งท้าย 7 ข้อควรทำใน วันมาฆบูชา

วันหยุดยาว วันมาฆบูชา ทั้งที่ ก็ถือโอกาสไปทำบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตตนเองและคนในครอบครัว ด้วยการทำกิจกรรมทั้ง 7 อย่างที่เราแนะนำมาข้างต้น ได้แก่ ถือศีลกินเจ ทำบุญตักบาตร ปล่อยสัตว์เป็นทาน นั่งสมาธิ ทำความสะอาดลานวัด และไปเวียนเทียนตามวัด เช่น วัดเวียนเทียนกรุงเทพ วัดพระธาตุทางเหนือ หรือถ้าใครมีไอเดียใหม่ ๆ ก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกับเราได้ที่นี่เว็บ Ruaylotto เว็บไซต์หวยออนไลน์คุณภาพที่มีเรื่องราวดี ๆ มาให้ทุกท่านได้ติดตามทุกวัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest
Share on vk
VK

Top ฮิตติดกระแส

มาใหม่วันนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ